Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

violoncelliste
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamisiaczek95 misiaczek95
violoncelliste
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Janusz Głowacki
Reposted fromdys dys viamisiaczek95 misiaczek95
violoncelliste
Posiadanie miliona znajomych nie jest cudem. Cudem jest mieć kogoś, kto stanie obok Ciebie, gdy milion innych będzie przeciwko Tobie.
Reposted fromSandria Sandria viamisiaczek95 misiaczek95
violoncelliste
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions viamisiaczek95 misiaczek95
violoncelliste
4761 e37e 500
Reposted fromslodziak slodziak
violoncelliste
1190 b53e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakrainakredek krainakredek
violoncelliste
Ona, jak wszyscy, którzy żyją z własnej wrażliwości, miała w sobie niepokój.
— Barbara Wrzesińska, Każdy zna inny kawałek Agnieszki [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
violoncelliste
Otóż albo jesteśmy parą, albo nie. Jak jesteśmy to nie tylko włazimy sobie na głowę, ale też na ramiona, piersi, tułów, ręce, nogi, płuca, nerki, serce, też na flaki, mózg, ślepą kiszkę. Do zesrania, uduszenia, utraty wszystkiego - swoistości, indywidualności i wolności zwłaszcza.
— J. Pilch - Zuza albo czas oddalenia
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viacytaty cytaty
violoncelliste
4506 9c6f
violoncelliste
0768 21e2 500
2893 db53 500
Reposted fromdominik dominik viakrainakredek krainakredek
violoncelliste
4411 c936
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakrainakredek krainakredek

June 18 2015

violoncelliste
violoncelliste
3319 6407
violoncelliste
1134 87d7

June 16 2015

2563 d224

outonismo:

Mateus William

Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viazavra zavra
violoncelliste
spokój daje tylko ktoś obok
— B.
violoncelliste

Podoba mi się człowiek, którego oczy mówią więcej niż wargi.

— Lucy Maud Montgomery
Reposted fromkonwalia konwalia viamymistake mymistake
violoncelliste
violoncelliste
Dobrze mieć przy sobie MĘŻCZYZNĘ, który jest dla Ciebie jak przyjaciel i jednocześnie kocha Cię nad życie, wesprze i przytuli tak jak nikt inny nigdy.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaforallthat forallthat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl