Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2016

violoncelliste
5270 d24f 500
Reposted fromrol rol viaszarakoszula szarakoszula

October 07 2016

violoncelliste
Uśmiechnął się do niej los. Potem okazało się, że był to uśmiech ironiczny.
— Horacy Safrin
violoncelliste
7970 c886 500
Reposted fromgorzkazupa gorzkazupa viagabrynia gabrynia
violoncelliste
violoncelliste
3776 8dca 500
Reposted fromemtezmazupe emtezmazupe viagabrynia gabrynia
violoncelliste
Przy Tobie zawsze jestem na swoim miejscu. 
violoncelliste
Jeśli chcesz poznać człowieka, dowiedz się, jak traktuje swoich podwładnych, a nie równych sobie.
— J. K. Rowling "Harry Potter i Czara Ognia"
Reposted fromobliviate obliviate viabrazowooka brazowooka
violoncelliste
“ (...) wszystko, co mam jest w nim zakochane. ”
— Stachura
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viabrazowooka brazowooka
violoncelliste
Reposted fromtowo85 towo85 viaslodziak slodziak
violoncelliste
Część mnie chciała prosić cię, byś został. Byś walczył o mnie, walczył o nas. Powstrzymała mnie tylko myśl, że przecież kiedy ktoś kocha prawdziwie, to zostanie sam z siebie, bez proszenia go o to.
— Mirtha Michelle Castro Marmol
Reposted frompasazerka pasazerka viacomiendolirica comiendolirica
violoncelliste
Najfajniejsza jest chwila zanim wszystko się zacznie.
— chyba racja
violoncelliste
violoncelliste
Są we mnie takie rzeczy, których nie byłabym w stanie wyjaśnić nikomu.
— Haruki Murakami
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacomiendolirica comiendolirica

September 07 2016

violoncelliste
violoncelliste
Najważniejszym organem płciowym jest mózg.
— Regina Brett
Reposted fromlittlefool littlefool viapiglet piglet
violoncelliste
Drugich takich oczu jak Twoje, nie znajdę już nigdzie.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viapiglet piglet
violoncelliste
9600 935a 500
Reposted frommarzyciel marzyciel
violoncelliste
7996 3bff
violoncelliste
Budzeni pocałunkiem wstają z łóżka właściwą nogą
— Lidia Jasińska
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viaweheartit weheartit
violoncelliste
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl