Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 07 2016

violoncelliste
violoncelliste
Najważniejszym organem płciowym jest mózg.
— Regina Brett
Reposted fromlittlefool littlefool viapiglet piglet
violoncelliste
Drugich takich oczu jak Twoje, nie znajdę już nigdzie.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viapiglet piglet
violoncelliste
9600 935a 500
Reposted frommarzyciel marzyciel
violoncelliste
7996 3bff
violoncelliste
Budzeni pocałunkiem wstają z łóżka właściwą nogą
— Lidia Jasińska
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viaweheartit weheartit
violoncelliste
violoncelliste
9870 1e68
Reposted fromlittlefool littlefool
violoncelliste
9933 d1d4
Reposted fromlittlefool littlefool
violoncelliste
zabrakło mi ciebie
z dnia na dzień
bez powolnego odzwyczajania

nie pogodzona
nie przytulona
na pożegnanie
nie mogłam uwierzyć

że jabłka kwaśne
że wiśnie gorzkie
że opadają mi kąciki ust
i że tak już będzie zawsze
— Małgorzata Sochoń
Reposted fromohwow ohwow vialittlefool littlefool
3338 bd93 500
Reposted fromahrgent ahrgent vialittlefool littlefool
violoncelliste
Popełniam kolejną zbrodnię- czekam na Ciebie.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromolakocie olakocie vialittlefool littlefool
violoncelliste
7928 ec57 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove vialittlefool littlefool
violoncelliste
Zrozumiałem, że gdy się raz odejdzie, nie ma już prawdziwego powrotu. To dotyczy wszystkich sytuacji tego typu.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromolakocie olakocie vialittlefool littlefool

September 05 2016

violoncelliste
3601 a146 500
Reposted fromrol rol viaNSFWcontent NSFWcontent
violoncelliste
violoncelliste
8304 2d79
Reposted fromjestemnikim jestemnikim viaKabrioletta Kabrioletta
violoncelliste
Chowam twarz w dłoniach, dotykam palcami czoła, jest zimne. Takie, jak ma być. Mam temperaturę ciała niewiele wyższą od temperatury trupa, czyli idealną.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromsecretoflife secretoflife viapoezja poezja
violoncelliste
Żeby znaleźć kogoś, kto naprawdę cię rozumie, trzeba mieć farta, ale potem wszystko zależy od ciebie. Jeśli pokazujesz ludziom, że są dla ciebie ważni, zapamiętają to.
— Brenna Yovanoff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaspita spita
violoncelliste

Są osoby, o których się pamięta, i osoby, o których się śni. 

Reposted fromxluminescencex xluminescencex viaspita spita
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl